Podjetje

Podjetje Maxtel je ponudnik neosvetljenih optičnih povezav, prepoznan v telekomunikacijski panogi kot partner visoko strokovnih rešitev ter kakovostnih in tehnološko nevtralnih storitev zakupa optičnih vlaken. Je eden močnejših ponudnikov optičnega omrežja v Ljubljani z okolico in Kranju.

Podjetje Maxtel je specializirano izključno za gradnjo lastnega optičnega omrežja in s ponudbo omrežja v zakup.

Ponudnikom telekomunikacijskih storitev, gospodarskim družbam in državnim ustanovam omogoča popolno avtonomijo in centralno kontrolo nad lastnimi komunikacijskimi sistemi med poslovnimi enotami.

About

The company Maxtel is a provider of dark fibre optical connections. In the field of telecommunications, we are known as a partner providing highly professional solutions and offering high-quality, technology-neutral optical fibre lease services. Maxtel is one of the major optical networking solution providers in Ljubljana with the surrounding area and in Kranj.

Maxtel specializes in setting up an optical network and in offering the lease of a network.

Telecommunications service providers, companies and state institutions are guaranteed complete autonomy and central control over their communications systems between business units.

Storitve

Services

Tehnološko nevtralne optične povezave za najvišjo kontrolo, varnost in stroškovno optimizacijo vzpostavitve vaših komunikacijskih sistemov.

Povabilo direktorja podjetja:

»Več o tekočih projektih in naši viziji za v prihodnje vam z veseljem predstavimo osebno, na sestanku. Tako lažje prepoznamo vaše potrebe in skupne priložnosti za rast.«

Dobrodošli v naših prostorih!

Director’s invitation:

»We will be happy to explain more on the current projects and our future vision in person, at a meeting, as this will make it easier to define your needs and find a joint opportunity for growth.«

Welcome to our office!

Kontakt

Contact

Lokacija: Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: +386 59 188 949
E-naslov: info@maxtel.si

Vizija

Podjetje smo ustanovili decembra 2001 z drzno vizijo gradnje alternativnega optičnega omrežja. Vizija je poosebljala razvojni potencial trga in napovedovala prihodnost telekomunikacijske panoge, ki se natanko tako tudi odvija.

Gradnjo optičnega omrežja smo začeli v Ljubljani z okolico in Kranju. Zaradi velikega razvojnega potenciala so leta 2005 v družbo vstopili tuji vlagatelji in z dokapitalizacijo dali podjetju nov zagon. Odlična sinergija med domačim upravljanjem in močnim lastnikom je podjetju omogočila nemoteno rast.

Vision

The company was founded in December 2001 with a bold vision of setting up an alternative optical network. Our mission not only embodied the market development potential, but also predicted the future of telecommunications industry which has gone exactly in the direction we anticipated.

The first locations where we set up our optical network were Ljubljana with its surrounding area and the city of Kranj. Due to great development potential, foreign investors joined Maxtel in 2005, increased its capital and thus gave it a new boost. Excellent synergy between home management and a powerful owner allowed the company to grow fast.

The fact that customers’ needs are our priority, combined with over 20 years of experience in the field of telecommunications by Maxtel managers, inspired us to offer a specialized solution of technology-neutral optical connections. Thus, our customers are completely free in selecting active equipment providers and telecommunications service provider. Dark fibre is installed only underground to ensure stable, safe and continuous communications systems in Ljubljana with its surrounding area and in Kranj. Looking into the future, we remain available to our customers 24 hours a day, 7 days a week. Each day, we endeavor to fulfill our mission of being an innovative, highly professional, responsive and transparent optical networking solutions provider.

Poslanstvo

Mission


Usmerjenost k potrebam naročnikov in več kot 20 let telekomunikacijskih izkušenj menedžmenta podjetja Maxtel je narekovalo nastanek specializirane ponudbe tehnično nevtralnih optičnih povezav. Naročnikom omogočamo popolno avtonomijo pri izbiranju proizvajalca aktivne opreme ali ponudnika telekomunikacijske storitve. Neosvetljena optična vlakna, vgrajena izključno podzemno, zagotavljajo stabilne, varne in neprekinjene komunikacijske sisteme na območju Ljubljane z okolico in Kranju. Zazrti v prihodnost in dosegljivi naročnikom 24 ur na dan, 7 dni v tednu, izbiramo vsak dan svoje poslanstvo inovativnega, visoko profesionalnega, odzivnega in prilagodljivega ponudnika optičnih povezav.

Splošni podatki o gospodarski družbi

MAXTEL D.O.O.
Ime MAXTEL družba za telekomunikacije in informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana
Naslov Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče
ID za DDV/Davčna številka SI63250691
Datum vpisa v register 16.01.2002
Matična številka 1685384000
Transakcijski račun SI 56 2900 0005 5825 006 (UNICREDIT BANKA D.D.)
Zastopnik MARKO ŠTER