Tehnologije optičnih povezav na trgu glede hitrih, varnih in stabilnih telekomunikacijskih povezav še vedno ni mogoče primerjati z ničimer. Brez omejitev kapacitete potuje ogromno podatkov s svetlobno hitrostjo v nadzorovanem okolju z največjo stopnjo stabilnosti od vstopne do izstopne točke za vsakega naročnika.

Od leta 2002 sta bila v optično omrežje povezana celotno območje Ljubljane z okolico in Kranj.

V Maxtelu razumemo vaše potrebe in skupaj z vami najdemo najugodnejšo možnost za izvedbo povezave, ki jo potrebujete. Zavedamo se, kako pomemben je zanesljiv prenos informacij, zato povezave gradimo hitro in učinkovito.

Optical fibre technology remains unchallenged when it comes to providing fast, safe and stable telecommunications connections. Essentially unlimited bandwidth means that a great amount of data can travel with the speed of light in a monitored environment with the highest level of stability, all the way from the user’s entry point to the exit point.

From 2002 to the present, the entire area of Ljubljana and the city of Kranj have been connected to the optical network.

At Maxtel, we understand your needs and work together with our users to find the optimal solution in providing the kind of connection you need. With reliable data transfer being of utmost importance today, we are fast and efficient in setting up connections.

Zakup
optičnih povezav

Ponudnikom telekomunikacijskih storitev, gospodarskim družbam in državnim ustanovam omogoča popolno avtonomijo in centralno kontrolo nad lastnimi komunikacijskimi sistemi ali med poslovnimi enotami.

Leased
line

Leasing an optical line guarantees telecommunications service providers, companies and state institutions complete autonomy and central control over their own communications systems between business units.

Nove
optične povezave

Gradimo optične povezave po naročilu za najzahtevnejše končne uporabnike, ki želijo uporabljati lastno opremo na vozliščih optičnih povezav med poslovnimi enotami, na povezavah do centrov okrevanja.

New
optical connections

We establish optical connections on demand for end users with specific requirements who wish to use their own equipment in the optical network nodes between their business units and in the connections to disaster recovery.

Povežite se
DANES!

BeLinked1

Be linked
TODAY!

BeLinked1

T: +386 59 188 949
E: info@maxtel.si