Nove optične povezave so rezultat potreb naročnikov po širitvi optičnega omrežja. Ponudnikom telekomunikacijskih storitev (internet, IP-telefonija, televizija, mobilna telefonija) gradimo dele omrežja, po katerem ponujajo svoje storitve in vsebine. Gradimo optične povezave po naročilu za najzahtevnejše končne uporabnike (banke, zavarovalnice …), ki želijo uporabljati lastno opremo na vozliščih optičnih povezav med poslovnimi enotami ali na povezavah do centrov okrevanja (disaster recovery).New optical connections are the result of customers’ needs to expand the existing optical network. We set up parts of the network for telecommunications service providers (internet, IP telephony, television, mobile phones) through which they can offer their services and contents. We establish optical connections on demand for end users with specific requirements (banks, insurance companies etc.) who wish to use their own equipment in the optical network nodes between their business units and in the connections to disaster recovery.

»Svojim naročnikom zagotavljamo neprekinjeno delovanje storitev 24/7. V primeru napak na optičnih povezavah vam je na voljo tehnična služba, dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu.«

»We ensure constant, 24/7 availability of services to our customers. In case of malfunctions on the optical network, our technical support line is open 24 hours a day, every day of the year.«