Nove optične povezave so rezultat potreb naročnikov po širitvi optičnega omrežja. Ponudnikom telekomunikacijskih storitev (internet, IP-telefonija, televizija, mobilna telefonija) gradimo dele omrežja, po katerem ponujajo svoje storitve in vsebine. Gradimo optične povezave po naročilu za najzahtevnejše končne uporabnike (banke, zavarovalnice …), ki želijo uporabljati lastno opremo na vozliščih optičnih povezav med poslovnimi enotami ali na povezavah do centrov okrevanja (disaster recovery).

»Svojim naročnikom zagotavljamo neprekinjeno delovanje storitev 24/7. V primeru napak na optičnih povezavah vam je na voljo tehnična služba, dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v letu.«