Podjetje Maxtel, d. o. o., vodi vizija gradnje alternativnega optičnega omrežja tam, kjer je to najbolj potrebno. S profesionalnim delom je podjetje postalo eden najpomembnejših ponudnikov optičnih povezav v Ljubljani.

Usmerjenost k potrebam naročnikov in več kot 20 let telekomunikacijskih izkušenj menedžmenta podjetja Maxtel je narekovalo nastanek specializirane ponudbe tehnično nevtralnih optičnih povezav. Naročnikom omogočamo popolno avtonomijo pri izbiranju proizvajalca aktivne opreme ali ponudnika telekomunikacijske storitve.

Neosvetljena optična vlakna vgrajena izključno podzemno zagotavljajo stabilne, varne in neprekinjene komunikacijske sisteme v Ljubljani z okolico in Kranju.

At Maxtel d.o.o., we are committed to providing an alternative optical network where it is needed the most. Known for its highly professional services, the company Maxtel d.o.o. has become one of the most important providers of optical networking solutions in Ljubljana.

The fact that customers’ needs are our priority, combined with over 20 years of experience in the field of telecommunications by Maxtel managers, inspired us to offer a specialized solution of technology-neutral optical connections. Thus, our customers are completely autonomous in selecting active equipment providers and telecommunications service provider.

Dark fibre is installed only underground to ensure stable, safe and continuous communications systems in Ljubljana with its surrounding area and in Kranj.

Storitve

Zakup
optičnih vlaken

Ponudnikom telekomunikacijskih storitev, gospodarskim družbam in državnim ustanovam omogoča popolno avtonomijo in centralno kontrolo nad lastnimi komunikacijskimi sistemi ali med poslovnimi enotami.

Leased
line

Leasing an optical line guarantees telecommunications service providers, companies and state institutions complete autonomy and central control over their own communications systems between business units.

Nove
optične povezave

Gradimo optične povezave po naročilu za najzahtevnejše končne uporabnike, ki želijo uporabljati lastno opremo na vozliščih optičnih povezav med poslovnimi enotami, na povezavah do centrov okrevanja.

New
optical connections

We establish optical connections on demand for end users with specific requirements who wish to use their own equipment in the optical network nodes between their business units and in the connections to disaster recovery.

Povežite se
DANES!

BeLinked1

Be linked
TODAY!

BeLinked1

T: +386 59 188 949
E: info@maxtel.si